امنیت در بانکداری الکترونیک

هشدارهای بانکداری الکترونیکی

با گسترش فناوری اطلاعات در جهان و ورود سریع آن به زندگی روزمره، مسائل و ضرورت‌های تازه­ای نیز به وجود آمده است. امروزه انسان مدرن کسی است که به اطلاعات دسترسی داشته باشد و دسترسی به اطلاعات نه یک ضرورت که یک قدرت محسوب می شود. در چند دهه اخیر با گسترش ابزارهای ارتباطی، حجم فعالیت‌های الکترونیکی در شهرها افزایش یافته و بدلیل افزایش در سرعت، دقت و امنیت در انجام فعالیت‌ها، کشورها هرچه بیشتر تمایل به استفاده از این تکنولوژی پیدا کرده‌اند که نتیجه این فعالیت‌ها شکل­‌گیری شهرها و دولت الکترونیک شده است.

از آنجا که در بیشتر خدمات شهری که به شهروندان ارائه می‌شود نیاز به تبادل پول می‌باشد که حجم وسیعی از ترددهای شهری را تشکیل می‌دهد، برای هرچه کمتر کردن حضور فیزیکی افراد در سازمان‌ها و متمایل شدن به سمت تکنولوژی جدید در فعالیت های شهری، بانک‌های الکترونیک بوجود آمدند که انجام بخش عظیمی از فعالیت‌های شهر الکترونیک را برعهده گرفتند. چرا که در هر معامله­‌ای بانک‌ها می‌توانند نقش مبادله وجوه را به عهده داشته باشند.
 
فایل پیوستاندازه
ebook-Fata-electronic banking-www.cyberpolice.ir_.pdf5.14 مگابایت