جرایم سایبری : راهنمایی برای کشورهای درحال توسعه

این كتاب از شش فصل با عناوین ذیل در ۴۳۸ صفحه تشكیل شده است:

      ۱.       مقدمه

      ۲.       پدیده جرم سایبری

      ۳.       چالشهای مبارزه علیه سایبری

      ۴.       راهبردهای ضدجرایم سایبری

      ۵.       مروری بر رویكرد قانونگذاری بین المللی

      ۶.       واكنشهای حقوقی

فایل پیوست
Book-Cyber Crime_new.pdf۱۲.۷۲ مگابایت

این كتاب از شش فصل با عناوین ذیل در ۴۳۸ صفحه تشكیل شده است:

      ۱.       مقدمه

      ۲.       پدیده جرم سایبری

      ۳.       چالشهای مبارزه علیه سایبری

      ۴.       راهبردهای ضدجرایم سایبری

      ۵.       مروری بر رویكرد قانونگذاری بین المللی

      ۶.       واكنشهای حقوق

بیشتر

 نوبت­ چاپ : چاپ اول ۱۳۸۹ 

نویسنده کتاب
مارکو گرکی
مترجم
مرتضی اکبری
کلمات کلیدی :

افزودن دیدگاه جدید