دفاع سایبری

كشور انگلستان در ماه مارس ۲۰۱۸ گزارشى با عنوان بازنگری توان امنیت ملی منتشر نموده و در آن ابعاد مختلف امنيت ملى را مورد بررسى قرار داده است از جمله در اين گزارش به مباحث امنيت سايبرى نيز پرداخته شده است. از اين رو پليس فتا بدون تایید محتوا و ادعاهای مطرح شده در این گزارش، ترجمه کامل آن را صرفا جهت اطلاع و بهره برداری نخبگان،کارشناسان، پژوهشگران، دانشجویان و تصمیم‌گیران اين حوزه در قالب يك كتابچه منتشر نموده است و بی شک مطالب مطرح شده در این گزارش الزاما مورد تایید نمى‌باشد.

فایل پیوست
دفاع سایبرى۸۵۲.۴۴ کیلوبایت

کشور انگلستان در ماه مارس ۲۰۱۸ گزارشى با عنوان بازنگری توان امنیت ملی منتشر نموده و در آن ابعاد مختلف امنیت ملى را مورد بررسى قرار داده است از جمله در این گزارش به مباحث امنیت سایبرى نیز پرداخته شده است. از این رو پلیس فتا بدون تایید محتوا و ادعاهای مطرح شده در این گزارش، ترجمه کامل آن را صرفا جهت اطلاع و بهره برداری نخبگان،کارشناسان، پژوهشگران، دانشجویان و تصمیم‌گیران این حوزه در قالب یک کتابچه منتشر نموده است و بی شک مطالب مطرح شده در این گزارش الزاما مورد تایید نمى‌باشد.

فهرست مطالب
سند بازنگري توان امنيت ملي انگلستان..................................................................................................................................۲

دفاع سایبری عامل ........................................................................................................................................................ ۵

منابع ........................................................................................................................................................................ ۱۰

 

بیشتر

دفاع سایبری با نگاهى به اسناد راهبرد امنيت سايبرى انگليس

نویسنده کتاب
مهرداد جعفری
کلمات کلیدی :

افزودن دیدگاه جدید