الزامات تربیت فرزند در عصر رسانه

این کتاب در پروژه صیانت از کودکان و خانواده در اینترنت به سفارش معاونت امنیت فضای تولید و تبادل اطلاعات با همکاری پلیس فتا ناجا تهیه شده است.

فایل پیوست

والدین همواره مسئول و نگران فرزندانشان بوده و هستند؛ اما مسئولیت ما در قبال کودکان نسل امروز چند برابر است، زیرا هرگز در طول تاریخ اینگونه نبوده که افراد همواره در معرض تهاجم سمعی و بصری بوده باشند.

از الزامات تربیت فرزند در این عصر برای ما آن است که بتوانیم خودمان همگام با تغییرات تکنولوژی رسانه‌ای پیش رویم و همواره دانش و اطلاعات به روزی در این زمینه داشته باشیم. اگر فرزند ما بداند ما بیش از او در عرصۀ رسانه‌ای به روز هستیم و از تغییرات اطلاع داریم، ما را همواره مرجع خود خواهد دانست. از سوی دیگر باید بتوانیم ارتباط عمیقی با فرزندمان ایجاد و این ارتباط را حفظ کنیم و بر عمق آن بیفزاییم.

مقدمه: مختصات عصر رسانه ........................................................................... 4

فصل 1: ما چگونه والدینی هستیم؟ ...................................................................... 6

فصل 2: چالش‌های تربیت فرزند در عصر حاضر ................................................... 12

فص ل 3: راهکارهای عملی برای برقراری ارتباط با فرزندان در خصوص رسانه‌ها........... 19

فص ل 4: ما والدین برای حضور مؤثرخودمان در عصر حاضر چه باید بکنیم؟................. 47

منابع..........................................................................................................51


 

03_2.JPG02_3.JPG

نویسنده کتاب
فاطمه نور ی راد- وحیده شاه حسینی
کلمات کلیدی :

افزودن دیدگاه جدید