راه‌های امنیتی برای گوشی‌های هوشمند

نوع گوشی‌های اندرویدی زبان‌زد است، اما به همان نسبت تهدیدات امنیتی مربوط به این سیستم  عامل نیز گوناگون و فراگیر شده است. با این حال جایی برای نگرانی وجود ندارد، چون با به کاربستن ۱۰ راهکار امنیتی زیر می‌توانید با آسودگی خاطر بیشتری گوشی به دست بگیرید.
 

نوع گوشی‌های اندرویدی زبان‌زد است، اما به همان نسبت تهدیدات امنیتی مربوط به این سیستم  عامل نیز گوناگون و فراگیر شده است. با این حال جایی برای نگرانی وجود ندارد، چون با به کاربستن ۱۰ راهکار امنیتی این کتاب می‌توانید با آسودگی خاطر بیشتری گوشی به دست بگیرید.

مقدمه ............................................................................ صفحه ۱


گوشی خود را دست کم نگیرید ............................................... صفحه ۲


روی گوشی قفل بگذارید ...................................................... صفحه ۳


مواظب App ها باشید ........................................................ صفحه ۴


دنبال تولید کننده معتبر بگردید ............................................... صفحه ۵


اطلاعات را رمز نگاری کنید ................................................ صفحه ۶


در رایانش ابری احتیاط کنید

نویسنده کتاب
مسعود سلطانیان
کلمات کلیدی :

افزودن دیدگاه جدید