دوست یابی آنلاین

معایب دوستی های آنلاین
ارتباطات آنلاین و مجازی، جدا از محاسن، معایب بسیار مهمی دارد که شما باید آن ها را در نظر بگیرید. برخی از معایب آن به شرح زیر می باشد.
 دردوستی های آنلاین، ابتدا دلبستگی ایجاد می شود سپس آشنایی، این دلبستگی باعث اختلال در شناخت کامل طرف مقابل شده و ممکن است واقعیات نادیده گرفته شود. مخصوصا اگر این دلبستگی بین دو جنس مخالـف و به قصد ازدواج باشـد. افراد در این فضـــاها، معـمولا خـود ایده آل را ارائـه می دهند، ایده آلی که مشخص نیست چقدر به واقعیات نزدیک است.افرادی که دوستی های آنلاین را انتخاب می کنند، از حضور در دنیای واقعی منع شده یا با آن مشکل دارند. این مسئله می تواند دلیلی برای وجود مشکلات و اختلالات روحی و روانی باشد. اعتماد متقابل در اینگونه روابط معمولا مختل است. ممکن است افرادی که می بینید با چندین نفر در ارتباط باشند و مقایسه ها و سوءظن ها در اینگونه آشنایی ها بسیار زیاد است.به دلیل بودن تعداد زیادی از افراد همفکر و همسن در این فضا، ممکن است دوری از خانواده، انزوا و افسردگی را به بار بیاورد.مـبانی نـظری در مورد تأثیرات فضای مجازی و تربیت اسلامی یکی از بزرگترین مسائل اجتماعی که جوامع امروزی بـه آن مـبتلا هستند، ضعف بنیاد خانواده است. از آنـجایی کـه مشکلات خـانواده بـه صـورت نا به هنجاری اجتماعی بروز مـیکند، خانواده و سلامت آن از اهمیت فوق العاده ای برخوردار هستند. صرف نظر از آمار و ارقام بالا و روزافزونی که در مـسائلی مـانند بالارفتن سن ازدواج – طلاق- فرار از منزل، فـحشا و سـایر مـسائل خـانوادگی وجـود دارد، سردشدن ارتباطات عـاطفی، نـارضایتی ها از زندگی خانوادگی است که باعث ناکامی و شکست های بزرگی در زندگی جوانان شده است. اینها نـشان از مـشکلات عـمیقی در سطح خانواده دارد که به نوعی باید ریـشه یـابی و درمـان شـوند. یـکی از زمـینه های اصلی در بروز مشکلات خانوادگی و اصولاً نارضایتی از زندگی مشترک، فضای مجازی است که تحت تأثیر تولیدات رسانه ای به وجود آمده و باعث شده تا سطح توقع و ارضاء از زنـدگی های مشترک را به ویژه در میان نسل جوان بالا ببرد. تحت تأثیر این فضا، آنچه جوان باید از زندگی مشترک انتظار داشته باشد. به نوعی تحریف می شود و لذت و صمیمیتی که از برنامه هـا و مـحتویات رسانه ها، مانند فیلم ها و سریال ها در اذهان جوانان نقش می بندد تا حد بسیار زیادی در زندگی طبیعی قابل دستیابی نخواهد بود و این میتواند تبعات زیانباری برای آینده جوانان بـه هـمراه داشته باشد.
 

فایل پیوست
متن PDF کتابچه۷۵۳.۶۵ کیلوبایت

معایب دوستی های آنلاین
ارتباطات آنلاین و مجازی، جدا از محاسن، معایب بسیار مهمی دارد که شما باید آن ها را در نظر بگیرید. برخی از معایب آن به شرح زیر می باشد.
 در دوستی های آنلاین، ابتدا دلبستگی ایجاد می شود سپس آشنایی، این دلبستگی باعث اختلال در شناخت کامل طرف مقابل شده و ممکن است واقعیات نادیده گرفته شود. مخصوصا اگر این دلبستگی بین دو جنس مخالف و به قصد ازدواج باشد. افراد در این فضاها، معمولا خود ایده آل را ارائه می دهند، ایده آلی که مشخص نیست چقدر به واقعیات نزدیک است.افرادی که دوستی های آنلاین را انتخاب می کنند، از حضور در دنیای واقعی منع شده یا با آن مشکل دارند. این مسئله می تواند دلیلی برای وجود مشکلات و اختلالات روحی و روانی باشد. اعتماد متقابل در اینگونه روابط معمولا مختل است. ممکن است افرادی که می بینید با چندین نفر در ارتباط باشند و مقایسه ها و سوءظن ها در اینگونه آشنایی ها بسیار زیاد است.به دلیل بودن تعداد زیادی از افراد همفکر و همسن در این فضا، ممکن است دوری از خانواده، انزوا و افسردگی را به بار بیاورد.مـبانی نـظری در مورد تأثیرات فضای مجازی و تربیت اسلامی یکی از بزرگترین مسائل اجتماعی که جوامع امروزی بـه آن مـبتلا هستند، ضعف بنیاد خانواده است. از آنـجایی کـه مشکلات خـانواده بـه صـورت نا به هنجاری اجتماعی بروز مـیکند، خانواده و سلامت آن از اهمیت فوق العاده ای برخوردار هستند. صرف نظر از آمار و ارقام بالا و روزافزونی که در مـسائلی مـانند بالارفتن سن ازدواج – طلاق- فرار از منزل، فـحشا و سـایر مـسائل خـانوادگی وجـود دارد، سردشدن ارتباطات عـاطفی، نـارضایتی ها از زندگی خانوادگی است که باعث ناکامی و شکست های بزرگی در زندگی جوانان شده است. اینها نـشان از مـشکلات عـمیقی در سطح خانواده دارد که به نوعی باید ریـشه یـابی و درمـان شـوند. یـکی از زمـینه های اصلی در بروز مشکلات خانوادگی و اصولاً نارضایتی از زندگی مشترک، فضای مجازی است که تحت تأثیر تولیدات رسانه ای به وجود آمده و باعث شده تا سطح توقع و ارضاء از زنـدگی های مشترک را به ویژه در میان نسل جوان بالا ببرد. تحت تأثیر این فضا، آنچه جوان باید از زندگی مشترک انتظار داشته باشد. به نوعی تحریف می شود و لذت و صمیمیتی که از برنامه هـا و مـحتویات رسانه ها، مانند فیلم ها و سریال ها در اذهان جوانان نقش میبندد تا حد بسیار زیادی در زندگی طبیعی قابل دستیابی نخواهد بود و این میتواند تبعات زیانباری برای آینده جوانان بـه هـمراه داشته باشد.
 

فهرست مطالب

•    دوست‌یابی آنلاین

•    اعتیاد به اینترنت

•    فهرست برخی از آسیب‌های چت کردن کـه می‌تواند کاربران را مورد تهدید جدی قرار دهد.

•    آسیب‌های فرهنگی، تأثیر فـضای مجازی بر سبک زندگی

•    راهکارهایی برای ایمنی از آسیب‌های فضای مجازی

•    حضور افراد آگاه در شبکه‌های اجتماعی

•    مزایای دوستی‌های آنلاین

•    سوءاستفاده از اتاق‌های گفت‌وگو (چت روم)

•    فواید و مضرات چت

•    چه افرادی چت می‌کنند؟

•    مزایای چت

•    مضرات چت

•    نتیجه‌گیری

 

کتابچه آموزشی مخصوصا جوانان و خانواده ها.

نویسنده کتاب
تهیه کننده : حسین موالی
مترجم
حسین موالی
کلمات کلیدی :

افزودن دیدگاه جدید