آسیب شناسی فضای مجازی

امروز اینترنت ، ماهواره و وسایل ارتباطی بسیار متنوعی وجود دارد و حرف ها، آسان به همه جای دنیا می رسد ،امروز در یك میدان جنگ و كارزار حقیقی قرار داریم.این كارزار فكری به هیچ وجه به زیان ما نیست ، به سود ماست.

فایل پیوست

در این کتابچه خواننده با دانستنیهای آسیب شناسی فضای مجازی آشنا خواهد شد که با توجه به رشد روز افزون اینترنت و فضای مجازی در آینده کاربردی خواهد شد. لذا دانستن آن خالی از لطف نخواهد بود.

فضای مجازی و رسانه ای

نقش رسان هها در فرآیند جنگ نرم

ابزارهای عمده در نبردهای فضای مجازی و رسانه ای

فناوری

های نوین

آیا می دانید ؟

مراحل تکامل اینترنت

سیر تکاملي وب تا ۲۰۳

اینترنت اشیاءاینترنت

رشد نمایی اینترنت

یک دقیقه در اینترنت تا ۲۰

حجم داده ها در ۲۰۲۰

تعریف رسانه های اجتماعی

چالش های گسترش رسانه های اجتماعی مجازی

ویژگی های شبکه های اجتماعی مجازی

ابزارک های ارتباطی

تهدیدات فناوری های نوین

تهدیدات شبکه های اجتماعی مجازی(چالش های بالقوه / بالفعل )

راهکارهای مقابله با تهدیدات فضای مجازی

کتابچه آشنایی با آسیب شناسی فضای مجازی در راستای بالابردن سطح آگاهی مردم کاربردی می باشد که با موضوعات مهم و به روز  تهیه گردیده است.

نویسنده کتاب
شکرانی پور
کلمات کلیدی :

افزودن دیدگاه جدید