بررسی انواع فضاهای خارج از دید کاربر در رسانه های ذخیره سازی شده و راه های دسترسی به اطلاعات آنها

 نیازمندی علمی که در کامپیوتر برای جمع آوری شواهد و مستندات از سیستم قربانی وجود داردعلم computer forensic نامیده می شود .جرایم کامپیوتری شاخه ای از علم جرم شناسی دیجیتال می باشد. این علم به جمع اوری شواهد در رایانه و رسانه های ذخیره سازی دیجیتال می باشد. در این کتابچه در مورد جرم شناسی کامپیوتر بحث خواهد کرد.

ایجاد امنیت و کاهش مخاطرات برای فعّالیّت‌های علمی، اقتصادی، اجتماعی در جامعه‌ی اطّلاعاتی، حفاظت و صیانت از هویت دینی و ملّی، مراقبت و پایش از فضای تولید و تبادل اطّلاعات برای پیش‌گیری از تبدیل شدن این فضا به بستری برای انجام هماهنگی‌ها و عملیات‌ برای انجام و تحقّق فعّالیّت‌های غیرقانونی و ممانعت از تعرّض به ارزش‌ها و هنجارهای جامعه در فتا از جمله‌ی وظایف و مأموریت‌های پلیس فضای تولید و تبادل اطّلاعات ناجاست

1- مراحل بازیابی داده

2-  مراقبت از اطلاعات مهم

3- چگونه یک پارتیشن از دست می‌رود

4- معرفی نرم افزار بازيابی پارتيشنهای RAW و Unallocated شده

5- برنامه MiniTool Power Data Recovery

6- منابع

 

 

 

بررسی علم فارنزیک و جمع اوری شواهد در رایانه و رسانه های ذخیره سازی دیجیتال می باشد.

.

 

نویسنده کتاب
رضا شکرانی پور
کلمات کلیدی :

افزودن دیدگاه جدید