فضای سایبری(مجازی) و جرائم سایبری

در این کتابچه در خصوص به تعریف فضای سایبر، جرایم آن، مجرمین سایبری و انواع جرایم حوزه فضای مجازی پرداخته شده است. 

فایل پیوست

فضای سایبر به انگلیسی : Cyberspace که به غلط فضای مجازی ترجمه شده‌است، فضایی تئوری و علمی است که ارتباطات کامپیوتری در آن رخ می‌دهد. در مورد ترجمه تحت‌اللّفظی کلمه (cyber)  باید گفت ترجمه‌های صورت‌ گرفته از لفظ Cyber دقیق نیست و هر چند بعضاً لفظ مجازی به عنوان معادل آن گرفته می‌شود اما چون Cyber بیانی از موضوعات واقعی و قابل مشاهده و لیکن غیرقابل لمس است نمی‌تواند بر لفظ مجاز که به موضوعات ذهنی و تصوری اشاره دارد، حمل شود. در این دوره استفاده از اینترنت، شبکه و مخابرات دیجیتال سریعاً در حال رشد بود و لفظ «فضای سایبری» می‌توانست بسیاری از ایده‌ها و پدیده‌های نوظهور را نمایندگی کند که به صورت مستقیم و غیر مستقیم نمایندگی می‌کند.

 با این که نباید فضای سایبری (فضای مجازی) را با اینترنت اشتباه گرفت، از این لفظ غالباً در اشاره به اشیا و شخصیت‌هایی که تا حد زیادی در خود شبکه مخابراتی وجود دارد به کار می‌رود تا جایی که برای مثال ممکن است به‌طور استعاری گفته شود یک وبگاه ، «در فضای مجازی وجود دارد». بر اساس این تعبیر اتفاقاتی که در اینترنت رخ می‌دهد در «فضای سایبری» به وقوع می‌پیوندند نه جاهایی که شرکت کنندگان یا سرورها به‌طور فیزیکی واقع شده‌اند .

پیشگفتار

ویژگی های فضای سایبری

تعریف جرایم سایبری

مجرمین سایبر

انواع جرایم سایبری

پلیس سایبر

در قالب فایل PDF و دارای 15 صفحه

نویسنده کتاب
خانم فاطمه گل
مترجم
.
کلمات کلیدی :

افزودن دیدگاه جدید