رفتن به محتوای اصلی
ثبت گزارش
ثبت گزارش

جرم شناسی رایانه ای

1394-11-05 10:21:27
0

کلمه فارنزیک در لغت به معنی دادگاه و یا پزشکی قانونی معنا شده است و در علوم مختلف در هر زمینه ای از