رفتن به محتوای اصلی
ثبت گزارش
ثبت گزارش

انتشار محتوا

تشخیص خبر جعلی از خبر واقعی

باگسترش استفاده از فضای مجازی، دنیای اخبار نیز تحت تاثیر قرارگرفته و روز به روز گسترش می‌یابد. کاربران روزانه با تعداد زیادی خبر مواجه می‌شوند که موضوعات مختلف و منابع گوناگونی دارند. دریافت تعداد زیاد اخبار در مدت کوتاه باعث می‌شود که فرصت کافی برای تحقیق و تایید اخبار برای کاربران فراهم نشود. اهمیت اینگونه اخبار زمانی مشخص می‌شود که با تلقین اطلاعات نادرست منجر به تصمیم‌گیری‌های اشتباه و یا تغییر عقاید و باورهای فرد می‌شود. بنابراین داشتن سواد رسانه ای در تشخیص اخبار جعلی و اخبار واقعی ازنکات مهم و ضرورری است.

1398-10-22 08:09:11
0
1:02
فتا کردستان هشدار داد:

رئیس پلیس فتا استان کردستان تصریح کرد:هر کس به‌قصد تشویش اذهان عمومی به‌ وسیله سامانه رایانه‌ای ،محتوای کذبی را تولید یا منتشر کند،

1398-08-06 12:03:16
0
3:31
اخبار فناوری

وقتی صحبت از شبکه‌های اجتماعی می‌شود، مجموعه‌ای از آزمون و خطاها می‌تواند در تصمیم گیری‌ها، بالاخص برای مدیران ارشد خطر آفرین باشد. بنابراین

1396-02-10 09:25:08
0
رییس پلیس فتا استان خراسان رضوى خبر داد:

مطابق با دستورالعمل شورای عالی فضای مجازی که برای تبلیغات و فعالیت در فضای مجازی در زمان انتخابات، به تصویب رسیده، مسئولیت انتشار