رفتن به محتوای اصلی
ثبت گزارش
ثبت گزارش

رفتار کاربران

1398-09-10 09:33:41
0

برای مقابله با ناامنی در مسائل خانوادگی باید اولویت خانواده ها بر روابط مبتنی بر واقعیت، مهرورزی، عاطفه و عشق استوار باشد و فضای مجازی به عنوان مکمل فضای حقیق در این زمینه قرار گیرد.

1398-07-04 09:53:08
0
1:45
cyware نوشت:

27 کشور برای ترویج رفتار مسئولانه در فضای مجازی، تعهد امنیت سایبری امضا کرده‌اند.