رفتن به محتوای اصلی
ثبت گزارش
ثبت گزارش

فواید و مضرات فضای مجازی

1398-09-10 09:33:41
0

برای مقابله با ناامنی در مسائل خانوادگی باید اولویت خانواده ها بر روابط مبتنی بر واقعیت، مهرورزی، عاطفه و عشق استوار باشد و فضای مجازی به عنوان مکمل فضای حقیق در این زمینه قرار گیرد.

1398-07-20 14:31:12
0
2:16