رفتن به محتوای اصلی
ثبت گزارش
ثبت گزارش

تهدیدات

1396-11-07 13:38:35
0
پلیس فتا استان خراسان رضوى:

هیچ چیز نمى‌تواند به اندازه یك كلاهبردارى سایبرى، تعطیلات و مسافرت شما را خراب کند. بنابراین قبل از اینکه با لپ تاپ خود

1396-11-21 11:40:31
0
پروژه ملی کودک و اینترنت (کوا) باهدف آشنایى كودكان و نوجوانان با آسیب‌ها و تهدیدات فضاى‌مجازی در مازندران برگزار شد.

پروژه ملی کودک و اینترنت (کوا) باهدف آشنایى كودكان و نوجوانان با آسیب‌ها و تهدیدات فضاى مجازی، با مشاركت پلیس فتا، اداره كل

بازى‌هاى رایانه‌اى و آسیب‌ها و تهدیدات آن

سرهنگ جواد جهانشیرى رئیس پلیس فتا استان خراسان رضوى با حضور در برنامه تلوزیونى حركت در شبكه استانى خراسان رضوى با حضور تعدادى از نوجوانان به بررسى آسیب‌ها و تهدیدات بازى‌هاى رایانه‌اى و فضاى مجازى پرداختند.

آیا ملاك و میزانى براى ساعات انجام بازى‌هاى رایانه‌اى وجود دارد؟ چقدر استفاده بیش از حد از بازى‌هاى رایانه‌اى مى‌تواند براى نوجوانان آسیب زا باشد؟ براى پاسخ به اینگونه سوالات شما مى‌توانید این ویدئوكست را مشاهده كنید.