براساس گزارش رويترز:
Google کلمات کلیدی تبلیغاتی توهين‌آميز که توسط BuzzFeed یافت شده‌است، را غیرفعال مى‌کند
BuzzFeed در گزارش خود اعلام كرده‌است، گوگل به تبلیغ کنندگان اجازه می‌دهد افرادى که عبارات نژادپرستی را جستجو...