رفتن به محتوای اصلی
ثبت گزارش
ثبت گزارش

كاهش وقوع جرایم سایبرى

1399-07-09 09:45:24
0
2:28
طی 6 ماهه اول سال جاری صورت گرفت :

رئیس پلیس فتا سمنان در 6 ماهه اول سال جاری شاهد کاهش 79 درصدی جرایم در حوزه برداشت به صورت غیرمجاز بوده‌ایم که

1396-07-10 10:22:18
0
2:51
با حضور رییس پلیس فتا استان خراسان رضوى صورت گرفت:

طرح پایلوت پایگاه فرهنگى سایبرى در اولین شوراى محلات منطقه شش شهردارى مشهد با مشاركت شهردارى و پلیس فتا به بهره بردارى رسید.