ضعف امنیتی
آسیب‌های امنیتی میلیاردها بلوتوث دستگاه تلفن همراه
نقص های جدی‌تر به مهاجم (هکر ) اجازه می‌دهد تا کنترل دستگاه‌های تحت تاثیر و داده‌های آنها را در...