رفتن به محتوای اصلی
ثبت گزارش
ثبت گزارش

حضور در فضای مجازی

۱۳۹۸-۰۹-۱۰ ۰۹:۳۳:۴۱
۰

برای مقابله با ناامنی در مسائل خانوادگی باید اولویت خانواده ها بر روابط مبتنی بر واقعیت، مهرورزی، عاطفه و عشق استوار باشد و فضای مجازی به عنوان مکمل فضای حقیق در این زمینه قرار گیرد.