کاربران اندروید، هدف بدافزارهای موبایلی
تلفن همراه شما یک نشریه حاوی عمیق‌ترین اسرار زندگی دیجیتال شما است، به راستی تا به حال چه کسی آنها را خوانده...