رفتن به محتوای اصلی
ثبت گزارش
ثبت گزارش

آیین دادرسی جرائم رایانه ای

1397-09-11 11:03:38
0
2:52
فرمانده انتظامی استان بوشهر:

فرمانده انتظامی استان بوشهر، فضای مجازی و برقراری امنیت این فضا را از مهمترین مسئله و دغدغه مسئولان دانست و گفت: همانطور که

1397-09-11 10:51:41
0
2:02
رئیس کل دادگستری استان بوشهر:

رئیس کل دادگستری استان بوشهر گفت: از آنجا که شاهد توسعه و گسترش روزافزون فضای مجازی در سطح عمومی هستیم بنابراین کارشناسان و

قانون جرایم رایانه‌ای

بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی (قانون جرایم رایانه ای) 
بخش یکم ـ جرائم و مجازات ها

فصل یکم ـ جرائم علیه محرمانگی داده ها و سامانه های رایانه ای و مخابراتی
مبحث یکم ـ دسترسی غیرمجاز

ماده729ـ هرکس به طور غیرمجاز به داده ها یا سامانه های رایانه ای یا مخابراتی که به وسیله تدابیر امنیتی حفاظت شده است دسترسی یابد، به حبس از نود و یک روز تا یک سال یا جزای نقدی از پنج میلیون (5.000.000) ریال تا بیست میلیون (20.000.000) ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهدشد.

مبحث دوم ـ شنود غیرمجاز