شركت امنیتی كسپراسكای می گوید تروجانDuqu با یك زیان برنامه نویسی ناشناخته نوشته شده است. این شركت از جامعه برنامه نویسان برای شناسایی این كد درخواست كمك می كند.
استفاده از یك زبان برنامه نویسی ناشناخته در تروجان Duqu
پایگاه اطلاع رسانی پلیس فتا: تروجان Duqu، كه توسط برخی به عنوان استاكس نت 2.0 شناخته می شود، با یك زبان برنامه نویسی...