بازی‌های خطرناک

۱۳۹۶-۱۲-۲۱ ۱۰:۴۷:۳۹
۰

توصیه به والدین جهت حفاظت از فرزندان در بازی‌های رایانه‌ای

بازی‌های رایانه‌ای با همه فوایدش از کاستی‌ها و آسیب‌هایی نیز برخوردار است، اما به نظر می‌رسد آسیب‌های فردی و روان‌شناختی آن از سایر خطرات بیشتر باشد. این در حالی است که اغلب والدین در مورد نوع بازی‌ها و نحوه استفاده از این بازی‌ها و همچنین خطرات و تهدیدهای آن برای سلامت روان کودکان خود اطلاعات کافی ندارند. پادکست بالا به نکات قابل توجهی در بازی‌ها به والدین توصیه می‌نماید.