در حالی که مایکروسافت چند ماه قبل مدعی شده بود با موفقیت شبکه بوت نت Kelihos را از کار انداخته، فعالیت این شبکه مخرب مجدداً آغاز شده است.
فعالیت مجدد بات نت Kelihos
به گزارش افتانا، این شبکه به شیوه های مختلف تلاش می کند رایانه های کاربران را آلوده به کرم و انواع بدافزار کند و دامنه...