تروجانی كه تغيير چهره می‌دهد!
مركز تحقیقات شركت سیمانتك از كشف یك تروجان اس‌ام‌اسی آندروئید خبر داد كه می‌تواند با تغییر كدها در زمان...