رفتن به محتوای اصلی
ثبت گزارش
ثبت گزارش

حمایت

1399-04-07 09:11:22
0
1:34
پلیس فتا هرمزگان خبر داد:

سرپرست پلیس فتا استان هرمزگان از کشف پرونده سوء استفاده متهم از کارت بانکی شاکی برای حمایت مالی از گیمرها در زمان پخش

1398-09-19 11:37:28
0
2:24
پلیس فتا هرمزگان گفت :

رئیس پلیس فتا استان هرمزگان از دستگیری عامل اغفال زنان مطلقه و بی سرپرست به بهانه کمک مالی ماهیانه در وب سایت دیوار

1397-02-13 11:31:15
0
بازدید مدیران پلیس فتا از خبرگزارى اخبار مشهد و پیام‌رسان داخلى گپ

فعالین فضاى مجازى با فعالیت مستقل خود دایه دار شهروندان در امر آگاه‌سازى افكار عمومى به منظور پیشگیرى از آسیب‌هاى فضاى مجازى و