رفتن به محتوای اصلی
ثبت گزارش
ثبت گزارش

سو استفاده اطلاعات

1399-01-02 10:20:23
0
1:51

شخصی که با سوء استفاده از اعتماد دوستش، اقدام به برداشت 8 میلیون ریال به صورت غیر مجاز از حساب بانکی پدر او