رفتن به محتوای اصلی
ثبت گزارش
ثبت گزارش

معاون آموزش پلیس فتاناجا

1397-04-26 11:33:22
0
1:34
معاون آموزش فتای ناجا:

معاون آموزش پلیس فتای ناجا در بازدید از پلیس فتا انتظامی استان کرمانشاه با بیان اینکه مجرمین در فضای سایبر از دانش و