رفتن به محتوای اصلی
ثبت گزارش
ثبت گزارش

اینترنت

1397-07-28 12:51:03
0
کارشناس پلیس فتا استان بوشهرتاکید کرد:

کارشناس پلیس فتا استان بوشهر به نقش دانش در استفاده از فضای مجازی اشاره کرد و گفت: در حال حاضر اینترنت ابزاری مناسب