رفتن به محتوای اصلی
ثبت گزارش
ثبت گزارش

یازدهمین کنفرانس ملی فرماندهی و کنترل

۱۳۹۸-۰۸-۱۴ ۱۰:۳۴:۵۲
۰
۰:۲۳
مهمترین رویداد علمی، اجتماعی کشور:
یازدهمین کنفرانس علمی فرماندهی و کنترل ایران (C4I) به عنوان مهمترین رویداد علمی، اجتماعی کشور با شعار «فرماندهی و کنترل یکپارچه: چالش های ادامه ...