رفتن به محتوای اصلی
ثبت گزارش
ثبت گزارش

یازدهمین کنفرانس ملی فرماندهی و کنترل

1398-08-14 10:34:52
0
0:23
مهمترین رویداد علمی، اجتماعی کشور:

یازدهمین کنفرانس علمی فرماندهی و کنترل ایران (C4I) به عنوان مهمترین رویداد علمی، اجتماعی کشور با شعار «فرماندهی و کنترل یکپارچه: چالش های