کشف بدافزار اندرویدی و نصب آن بروی دستگاه قربانی شده
گراهام کلولی از محققان شرکت سوفوز که این بدافزار اندرویدی را کشف کرده اظهار داشت که این تروجان که از آن به عنوان...