هشدار: برنامه Instagram جعلی بر روی اندروید یك بدافزار است
به گفته محققان امنیتی از شركت های Sophos و Trend Micro، نویسندگان بدافزار وب‌سایت های Instagram جعلی را ایجاد كرده...