معرفی 5 دشمن خطرناک آندرویدی و راههای مقابله با آنها!!
هنگامی که صحبت از ویروس و بد افزار و امثال اینها می‌شود همه به کامپیوترها فکر می‌کنند. اشتباه هم نیست چون...