رفتن به محتوای اصلی
ثبت گزارش
ثبت گزارش

رمز ورود

1399-02-15 13:33:50
0
1391-04-03 08:01:29
0

نسبت به نگهداری از رمز ورودی خود دقت بیشتری را مبذول داشته و در صورتیکه این اطلاعات را در اختیار دیگران قرار دادند

1392-03-13 09:23:51
0

رییس پلیس فتا فارس با اشاره به این‌كه شهروندان باید در نگهداری از اطلاعات حساب، به ویژه رمزهای ورود بانکی خود دقت كنند،

1395-11-26 13:58:50
0
رئیس پلیس فتا فرماندهی انتظامی استان آذربایجان غربی از شناسایی ودستگیری فردی که با دسترسی غیر مجاز به گذر واژه انتخاب واحد همسر خود اقدام به حذف واضافه واحد های درسی کرده بود ،خبرداد.

رئیس پلیس فتا فرماندهی انتظامی استان آذربایجان‌غربی از شناسایی و دستگیری فردی که با دسترسی غیر مجاز به گذر‌واژه انتخاب واحد همسر سابق