پلیس فتا منتشرکرد:
مبانی امنیت سایبری
نویسندگان: دان شومیکر، ویلیام آرتور کانکلین مترجم: وحید محمودوند ناشر: انتشارات پلیس فتا آنچه در این کتاب یاد می...
مبانی امنیت در اینترنت
نویسندگان: عرفان یاسمی - اکرم آزادی سرابله ناشر: انتشارات پلیس فتا آنچه در این کتاب یاد می‌گیرید: آشنایی با...
جرايم سايبری : راهنمايی برای كشورهای درحال توسعه
       جرايم سايبري : راهنمايي براي كشورهاي درحال توسعه        ...