سرقت داده

۱۳۹۶-۱۲-۲۴ ۱۱:۰۴:۱۹
۰
یک موسسه تحقیقات امنیتی اعلام كرد:
یک آسیب پذیری حساس در پروتکل CredSSP شناسایی شده که تمامی نسخه‌های ویندوز تاکنون را تحت تاثیر قرار داده و با بهره برداری ادامه ...
۱۳۹۱-۰۶-۰۵ ۰۸:۲۴:۴۰
۰

این مشکل در زمینه مدیریت کلیدهای شبکه ای به مهاجمان امکان می دهد تا با نفوذ در ارتباطات ایمن داده های مورد نظرشان

ادامه ...
۱۳۹۷-۰۶-۲۶ ۱۰:۳۹:۲۶
۰
۱:۴۸

اینفوسکیوریتی نوشت:
بر اساس گزارش جدیدی از فن‌آوری‌های مثبت، تعداد حوادث اینترنتی در سه ماهه اول سال ۲۰۱۸، در مقایسه با مدت مشابه سال ۲۰۱۷، ادامه ...