موشن گرافی خطرات فضای مجازی را در رابطه با کودکان جدی بگیریم
در فضای مجازی، امکان برقراری تماس‌های نامناسب کودکان با افرادی که ممکن است قصد سوء استفاده، بهره برداری و یا تجاوز...
آسیب‌های بازی‌های رایانه‌ای برای کودکان
در دنیای امروز که بازی های رایانه ای یکی از سرگرمی های پرطرفدار در کودکان تبدیل شده نیاز است که مطالب و نکاتی را در...
امنیت رمز عبور
امنیت رمز عبور 
سه نکته درباره امنیت کامپیوتر های خانگی(کوردی)
سه نکته درباره امنیت کامپیوتر  های خانگی(کوردی)
سه نکته درباره امنیت رایانه های خانگی
سه نکته درباره امنیت رایانه های خانگی
در هنگام استفاده از عابر بانک مراقب اطرافمان باشیم
در هنگام استفاده از عابر بانک و هنگام ورود رمز بانکی مراقب باشیم کسی رمز ما را نفهمد.