کشف اولین بدافزار در iOS
دیر یا زود بالاخره این اتفاق می‌افتاد و هیچ پلتفرمی از حملات هکرها مصون نیست و خب البته iOS نیز از این قاعده...