رفتن به محتوای اصلی
ثبت گزارش
ثبت گزارش

راهنمایی

1398-07-01 09:01:56
0
0:57
فولدر

بسیاری از افراد تصور می‌کنند نمی‌توان فولدری ساخت که نشود آن را پاک کرد یا نامش را تغییر داد. این کار قابل انجام