بدافزار جدید اندروید یکصدهزار گوشی اسمارت فون چینی را آلوده کرد
قطعه جدیدی از بدافزار در بیشتر از ۱۰۰۰۰۰ گوشی‌های اسمارت فون آندروید در چین کشف شده است. این بد‌افزار با...
100هزار كاربر چینی، قربانی بدافزار جدید اندروید
بدافزار جدیدی بر روی بیش از 100 هزار گوشی هوشمند در چین كشف شده است. این بدافزار با دانلود كرد بی سر و صدای برنامه ها و...