100هزار كاربر چینی، قربانی بدافزار جدید اندروید
بدافزار جدیدی بر روی بیش از 100 هزار گوشی هوشمند در چین كشف شده است. این بدافزار با دانلود كرد بی سر و صدای برنامه ها و...