رفتن به محتوای اصلی
ثبت گزارش
ثبت گزارش

حافظه‌های USB

1398-08-08 10:39:38
0
3:32
اخبار امنیت اطلاعات

در روزهای ابتدایی اینترنت ، ما باید نگران هکرهایی که کامپیوترها را آلوده و داده‌های مهم را سرقت می‌کردند می‌بودیم. در آن زمان