هکر روسی کار دست برنامه‌های همراه اپل داد
پایگاه اطلاع رسانی پلیس فتا: یک هکر روسی با بهره گیری از حفره امنیتی در فروشگاه آنلاین شرکت اپل موفق شد تمامی برنامه...
اپل هک برنامه هایش را تأیید کرد
پایگاه اطلاع رسانی پلیس فتا: یک هکر روسی با بهره گیری از حفره امنیتی در فروشگاه آنلاین شرکت اپل موفق شد تمامی برنامه...