رفتن به محتوای اصلی
ثبت گزارش
ثبت گزارش

وب‌سایت‌های هرمی

۱۳۹۸-۱۰-۰۴ ۰۸:۵۵:۰۲
۰

داستان نویسی بهترین قالب محتوایی برای یادگیری همراه با لذت و ماندگاری می باشد،این کتاب بر همین اساس از طریق بیان داستان های کوتاه با ایده های واقعی ، شگردهای تبهکاران و مجرمین سایبری برای فریب کاربران را بازگو می کند،در انتهای هر داستان توصیه های صیانتی برای هوشیاری و پیشگیری از جرائم سایبری به مخاطب ارائه می شود.