گسترش يك تروجان صنعتی
متخصصان امنیتی در حال بررسی و تحلیل تروجانی هستند که در فایل های PDF قرار می‌گیرد تا با دسترسی به سیستم‌ها به...