290 هزار برنامه Google Play با خطر بالای امنیتی
پایگاه اطلاع رسانی پلیس فتا: بر اساس تحقیقاتی كه اخیرا به انجام رسیده است، یك چهارم بیش از 400 هزار برنامه اندروید...