رفتن به محتوای اصلی
ثبت گزارش
ثبت گزارش

خواستگاری منجر به هتک حرمت

1399-02-08 08:32:17
0
1:13
فتا اصفهان :

رئيس پليس فتا اصفهان گفت: فردی كه با انتشار شماره تماس تعدادی از دختران در شبكه‌های اجتماعي موجبات آبروريزی و هتك حيثيت آنها

1398-02-23 11:58:00
0
1:38
پلیس فتا خوزستان :

رئیس اداره مبارزه با جرائم پلیس فتا خوزستان ضمن تاکید بر دقت شهروندان در روابط خود در شبکه‌های اجتماعی اظهار داشت : یکی

1391-08-28 12:23:09
0

خواستگاری که جواب رد شنید و موجب هتک حرمت دختر دانشجو در فضای مجازی شد، سریعاً شناسایی و روانه زندان شد.