نتیجه الگوسازی اشتباه در شبکه های اجتماعی چیست؟
همه ما در فرهنگی متولد شده‌ایم و در آن بزرگ می‌شویم. فرهنگ‌ها ارزش‌ها، هنجارها و رفتارهای...
نقش شبکه‌های اجتماعی در جوامع کنونی
 امروزه در مقطعی از تاریخ بشر که نظاره‌گر گذار از عصر ارتباطات و ورود به عصر مفاهیم می‌باشیم، شاهد...