بدافزار Spyware و Adware
چکیده: گسترش استفاده کامپیوترهای شخصی از دودهه پیش تا امروز، در عین  دارا بودن مزایای بی شمار حامل خطرات و...
شناسایی تبلیغات آلوده برای نفوذ به رایانه‌های مک
 پایگاه اطلاع‌رسانی پلیس فتا: به گزارش فارس به نقل از آرس تکنیکا این آگهی تبلیغاتی به نام یونتو حاوی...