رفتن به محتوای اصلی
ثبت گزارش
ثبت گزارش

آیین نامه دفاتر خدمات اینترنت (Coffeenet)

آیین‌نامه دفاتر خدمات اینترنت (Cafe net)

 
آیین نامه دفاتر خدمات اینترنت (Coffeenet)

 دفتر خدمات دسترسی حضوری به شبكه های اطلاع رسانی و اینترنت (Coffeenet) محلی برای دسترسی حضوری مشتریان و كاربران به شبكه اطلاع ‏رسانی (اینترنت و اینترانت) می‏باشد. 

این دفاتر، ضمن رعایت ضوابط مندرج در این آیین نامه، واحد صنفی محسوب می شوند و مشمول قانون نظام صنفی بوده و مجوز لازم توسط اتحادیه صنفی صادر می شود. 
تبصره- اتحادیه صنفی باید تصویر مجوز صادره را همزمان با تحویل به متقاضی به وزارت پست و تلگراف و تلفن نیز ارسال نماید.