آسیب پذیری در Apache XML Security
پایگاه اطلاع‌رسانی پلیس فتا:این آسیب پذیری برای حملات DOS و دسترسی به یک برنامه کاربردی با استفاده از کتابخانه...